સુરતમાં સૂર્યા મરાઠીના અંગત રાકેશ માસની અજાણ્યા શખ્સોએ કરી હત્યા
જેસર, પાલીતાણા તથા મહુવા તાલુકાના ગામોને પણ મળશે પશુ વાનનો લાભ
ભાવનગર પોલીસ ની પ્રશંષનીય કામગીરી, વિખુટા પડેલા ઓછી સમજણ શક્તિ ધરાવતા બાળક ને
વાલી સાથે ભેટો કરાવ્યો.
રોરો ફેરી સર્વિસ મા થયો છે આ ફેરફાર જાણી લો
ભાવનગર ના વ્યક્તિ એ જેલ મા રહી મેળવી 31 ડીગ્રી અને લિમ્કા બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ નામ
નોંધાયું.
પી એમ મોદી એ ધોધા મ હજીરા ની રોરો ફેરી સર્વિસ નુ કર્યુ લોકાર્પણ
ભાવનગર, રીંગ રોડ ઉપરથી એક વકતી ને ગાંજાના જથ્થા સાથે ઝડપી લેતી ભાવનગર એસ.ઓ.જી.